(246)

15.11.2017  |  Vårt bidrag

For å sikre økt matproduksjon trenger vi mer gjødsel – og den må være bærekraftig!

I dag kommer hovedvekten av kunstgjødselen som produseres fra sentraliserte anlegg langt fra bonden. De norske gründerne i N2 Applied har funnet en løsning som fjerner behovet for transport til gårdene.

 

Nortura og McDonald’s ønsker å hedre løsningen som har størst potensial for å utvikle verdikjeden for mat og landbruk i en bærekraftig retning. Onsdag 15. november mottok gründerbedriften N2 Applied Serum Bærekraftprisen for 2017.

– Tanken bak prisen, er at den skal gå til en person eller et selskap som utvikler nye bærekraftige løsninger innen mat og landbruk – uavhengig av hvor i verdikjeden denne treffer, sier Hilde Stenhaug Øverby, leder for kvalitet, innkjøp og bærekraft i McDonald’s Norge.

«Kumøkkrevolusjon»

N2 Applied omtaler sin metode som en «møkkarevolusjon» for bonden. Selskapet kombinerer moderne prosessteknologi med erfaring fra professor Kristian Birkelands lysbueprinsipp.

– Vår metode er sikrere og mer energieffektiv enn Birkelands. Vi lager et litt mindre lyn, forteller Magnus Nyvold, forsker i N2 Applied.

Han har sammen med gründerne Rune Ingels og Grete Sønsteby, utviklet en metode som tilfører kumøkka nitrogen på en sikker, billig – og bærekraftig måte.

– Vanlig husdyrgjødsel avgir 30 % av nitrogeninnholdet når den kommer i kontakt med luft. Det betyr at bonden må tilføre kunstgjødsel for å opprettholde kvaliteten, fortsetter Nyvold.

Reaktoren som N2 Applied har utviklet er på størrelse med et kjøleskap og kan plasseres ute på gårdene. Å lage nitrogen direkte på gården gir både lavere kostnad på gjødsel og klimagevinst – primært fordi man unngår den fossile transporten.

Annerkjennelse gir vind i seilene

Totalt 18 selskaper var nominert til prisen, som også inkluderer et stipend på kr 100.000,-. N2 Applied trakk det lengste strået og ble den første vinneren av Serum Bærekraftprisen.

-Det er veldig viktig for oss å vinne denne prisen. Å få annerkjennelse fra både akademia og næringslivet gir oss god vind i seilene, forteller forskeren i N2 Applied.

I tillegg til å vinne Serum-prisen har det Kongsberg-baserte selskapet mottatt midler fra SkatteFUNN, Miljøteknologiordningen, og pre-såkorn fra Kongsberg Innovasjon.

-Prispengene skal vi bruke på videre forskning. Vi har klart å produsere gjødselen. Nå må vi teste ut hvordan det fungerer i praksis, sier Nyvold.

Potensiale i hele verden

I følge juryens begrunnelse bidrar N2 Applied til å bringe verdens matproduksjon i en mer bærekraftig retning.

– Prosjektet er et genialt eksempel på et klimasmart landbruk. Spesielt ønsker vi å trekke frem mulighetene denne teknologien åpner for, spesielt i den tredje verden, sier Pia Martinsen Mellbye, administrerende direktør i McDonald’s Norge og medlem av juryen.

Nyvold forteller at de foreløpig har testprosjekt i Danmark og på Jæren, men at de også har planer om å teste ut metoden i Sør-Afrika.

– Det er veldig viktig at store selskaper som Nortura og McDonald’s setter søkelyset på å finne mer bærekraftige løsninger sammen. Næringslivet må stå sammen for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon i fremtiden, sier Nyvold.

Metangass fra ku-promp

Hvor ferden går videre etter at de lykkes er usikkert, men kanskje, en gang i fremtiden, klarer de også å fjerne et annet kjent miljøproblem, nemlig ku-prompen.

– Det er vanskelig å se hvordan vi kan løse dette miljøproblemet nå, men det er muligheter, avslutter Nyvold.