(91)

10.12.2018  |  Folkene våre

Derfor tilbyr vi gratis norskkurs!

Språk er en nødvendighet. For bedre arbeidsmiljø. For videre utvikling. For en enklere hverdag. Derfor er det viktig for McDonald’s å kunne tilby utenlandske medarbeidere språkopplæring som en del av jobben.

– Det er viktig for oss i McDonald’s at disse norskkursene fungerer som et springbrett. Det åpner dører og gir muligheter, både hos oss og potensielt andre bedrifter, forteller Jasmin Norstrøm, Training Consultant i McDonald’s Norge.

Siden 2016 har McDonald’s samarbeidet med AOF for å tilby ikke-norskspråklige medarbeidere grunnleggende norskkurs.

Se filmen vår om kursene her: 

 

Over 30 ansatte går på gratis kurs

Kursene i samarbeid med AOF er muliggjort gjennom midler fra Kompetansepluss, en tilskuddsordning fra Kompetanse Norge.

–  Språk er en nødvendighet og derfor et viktig fokus for oss. Det er en fordel å kunne grunnleggende norsk, både muntlig, lesing og skriving. Hverdagen blir enklere ved å for eksempel kunne lese vaktlister, snakke med kollegaer og kunder, og for videre utviklingsmuligheter i bedriften, sier Norstrøm.

I dag går rundt 30 McDonald’s-ansatte på kurs gjennom AOF. Kurset er gratis og innebærer tre-fire timer undervisning i uka – som er lagt til dagtid for å gjøre det enkelt både for kursdeltakere og lærere.

Det gir resultater.

 

Gir bedre arbeidsmiljø

Foysol Ahmed (30) og Andreia Simoes (27) jobber begge i McDonald’s og går på norskkurs én gang i uka.

De kan skrive under på at norskkurset er gull verdt for dem.

– Det er bedre på arbeidsplassen fordi jeg kan snakke norsk med kollegaene mine, sier Ahmed fra Bangladesh, som jobber på McDonald’s Nedre Slottsgate.

Simoes fra Portugal legger til at språket gir henne en ekstra trygghet i arbeidet.

– Da jeg kom til Norge var det veldig vanskelig, men jeg ville lære norsk fort. Det er lettere nå, fordi jeg kan snakke norsk og kan kommunisere. Jeg har blitt tryggere. Norskkurset har vært veldig bra for meg, forteller 27-åringen, som jobber på McDonald’s Majorstuen.

 

Foysol Ahmed (30) og Andreia Simoes (27) jobber begge i McDonald’s og går på norskkurs én gang i uka.

 

– Det gjør noe med deg å kunne delta i samtaler

– Det er viktig for oss at medarbeiderne våre skal være motiverte for å ta kurset. I tillegg til at kurset er helt gratis for de ansatte, tilrettelegger vi slik at kurset blir en del av jobben. De får dratt på dagtid, sier Norstrøm.

Også Marius Olavesen fra AOF understreker verdien av å tilby ansatte et kurs for å heve kompetansen i bedriften:

– Det er fint å snakke engelsk, men med norsk kan du være med 100 prosent! Hvis du ikke forstår det folk sier til deg, føler du deg litt utenfor. Det gjør noe med deg som menneske å kunne delta i samtaler og følge med på det som skjer rundt deg. I jobben er det viktig å forstå det som sies for å være effektiv og yte god service, samt å unngå misforståelser og ulykker. Språket er nøkkelen til å trives, men også til å nå sine mål. Hvis du for eksempel vil ta fagbrev, må du kunne skrive norsk, sier han.

 

Om Kompetansepluss:

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv
  • Siden 2006 er ordningen utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner i 2017
  • Over 60 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev
  • Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, forvalter Kompetansepluss. En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne.

Kilde: https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/hva-er-kompetansepluss/