(468)

Dette bør du vite om lønn og kontrakt
03.02.2015  |  Folkene våre

Dette bør du vite om lønn, kontrakt og arbeid om du er under 18 år

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får utbetalt lønn?
Da spør du arbeidsgiveren din om noe har gått galt, om kontonummeret er feil eller lignende. Husk også at det er lurt å levere skattekort for å slippe å betale unødvendig høy skatt på pengene du tjener. Hvis du kommer opp i en vanskelig situasjon anbefaler vi at du søker hjelp hos tillitsvalgte eller kanskje av en mor eller far. Unginfo.no og Arbeidstilsynet kan hjelpe deg hvis du ikke blir behandlet som du skal på arbeidsplassen. Alle har krav på en lønnslipp som forteller hvordan lønnen er regnet ut; antall timer, timelønn, feriepenger, skatt mm.

Har jeg rett på lønn under opplæring?
Ja! Man har krav på lønn for all opplæring.

Når har jeg rett på sykepenger?
Hvis du har vært ansatt et sted i mer enn fire uker, har du rett på sykepenger i forbindelse med sykmelding fra lege. Du må ha vært ansatt i åtte uker for å ha krav på lønn for fravær som skyldes sykdom. Regler for sykepenger står ofte i bedriftens personalhåndbok eller som oppslag i bedriften. Du kan også sjekke ut http://arbeidstilsynet.no

Jeg vil slutte i jobben. Hvordan går jeg fram?
Når du vil slutte må du levere en skriftlig oppsigelse, og du vil da måtte jobbe ut oppsigelsestiden som dere har blitt enige om i kontrakten. Denne oppsigelsestiden regnes fra den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelsen, så leverer du oppsigelsen 16. februar vil oppsigelsestiden starte 1. mars.

Når du slutter i en jobb, så husk at du har krav på en attest fra arbeidsgiveren din. Du kan lese mer om hva dette er ved å trykke på «Hva er en attest» i menyen til venstre .

Hvor mye bør jeg tjene?
Lønn vil kunne variere mellom de ulike arbeidsplassene. Det er likevel viktig at du får en kontrakt som beskriver lønnsforholdene tydelig. Det er vanlig med timelønn på minimum 120-130 kroner hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 kan timelønnen være litt lavere, men ikke særlig mye lavere enn 80 kroner. Er du usikker kan du spørre andre som er i en tilsvarende stilling hva de tjener. Hvis stedet du jobber på er medlem av en arbeidstakerorganisasjon er lønnen ofte regulert av noe som heter en tariffavtale. I noen bransjer finnes det allmenngjorte tariffavtaler som regulerer lønnsnivået.

Må jeg ha en kontrakt? Hvorfor det?
Alle som får jobb har krav på en arbeidskontrakt. Der står det hva du skal ha i lønn, hvor mange timer du som et minimum skal jobbe i uka osv. Det er smart å få en annen til å lese gjennom kontrakten for deg, gjerne en som har jobbet i noen år og som vet hva man skal se etter. De fleste får en kontrakt med en gang de begynner et nytt sted, og hvis du ikke får det, bør du spørre om en.

Hva slags type arbeid kan jeg ta? Og hvor mye kan jeg jobbe når jeg er under 18 år?
Det er mange begrensninger på hvor mye og til hvilke tider de under 18 år kan jobbe, fordi man skal gi unge ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig.
13 år: Lettere arbeid som for eksempel rydde- og pakkearbeid, rengjøring eller å gå med avisen. Du kan ikke jobbe mellom kl. 20.00 og 06.00. Du kan jobbe 7 timer i døgnet og 25 timer i uka i undervisningsfrie uker og maks. 2 timer per dag på dager med undervisning.
15 år: Er du over 15 år og fortsatt går på ungdomsskolen, kan du ta jobber som «ikke kan være til skade for helse, utvikling eller skolegang», for eksempel butikk- og kontorarbeid, eller rydde- og vedlikeholdsarbeid i parker. Du kan jobbe 7 timer i døgnet og 25 timer i uka i undervisningsfrie uker og maks. 2 timer per dag på dager med undervisning.

Er du mellom 15-18 år og ikke skolepliktig (ferdig med ungdomsskolen), kan du ikke jobbe mer enn 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Det skal være arbeidsfri mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Hvor gammel må jeg være for å stå i kassa?
Så lenge butikken ikke selger noe det er aldersgrense på, som røyk eller alkohol, kan du være under 18 år for å stå i kassa. De fleste butikker ønsker at du er ferdig med ungdomsskolen før du begynner å jobbe, og spesielt hvis du blir satt til kassearbeid. Det er altså ingen direkte bestemmelse som sier at en 16- eller 17-åring ikke kan stå i kassa.