(113)

08.03.2018  |  Folkene våre

Markerer kvinnedagen med å snu M-en opp ned

Kvinnedagen markeres av McDonald’s verden over ved at mange restauranter snur den velkjente McDonald’s-logoen opp ned. I Norge valgte restauranten på Amanda storsenter i Haugesund å henge seg på den globale kampanjen. Restauranten er både eid og drevet av kvinner.

Restaurant- og fastfoodbransjen i Norge er en bransje som i stor grad domineres av menn i ledende posisjoner. Selv om andelen kvinnelige ledere er på vei opp, er fortsatt 7 av 10 ledere i privat sektor menn.

McDonald’s har femti prosent kvinner i bedriften

I McDonald’s Norge har vi en større andel kvinnelige ledere enn på landsbasis. Visste du at andelen kvinner i lederstillinger har økt med 145% fra 2013-2017?

I toppledelsen er det 40 prosent kvinner, og blant mellomlederne er faktisk halvparten kvinner. Blant de i underkant 3000 ansatte vi har i McDonald’s Norge, er halvparten kvinner.

I Haugesund både drives og eies de to McDonald’s-restaurantene av kvinner. Det ble derfor naturlig for både franchisetaker Veronika Sørensen og restaurantsjef Åse Hovda å markere kvinnedagen slik den gjøres på McDonald’s-restauranter verden over: De snudde den ikoniske M-en på Amanda-restauranten opp ned.

Dorthe og Elina var innom McDonald’s-restauranten på kvinnedagen. Begge syntes det var kult å snu M-en for å markere 8. mars.

– Det er bra at en slik stor merkevare er med å sette fokus på kvinnedagen, sa de to kundene om stuntet.

Kompetanse fremfor kjønn

Franchisetaker Veronika Sørensen eier McDonald’s-restaurantene i Haugesund og Karmøy. Hun har rekruttert to kvinnelige restaurantsjefer som til sammen har ansvaret for rundt 120 ansatte. Åse Hovda er restaurantsjef på Amanda senteret og Renate Hansen er restaurantsjef på Karmøy. Veronica understreker at kjønnet aldri sto i fokus da hun ansatte de to lederne. De var rett og slett de beste kandidatene for jobben.

– Jeg har ikke rettet spesifikk oppmerksomhet mot kjønn i noen av lederansettelsene. Jeg har rekruttert basert på kompetanse og erfaring, sier hun.

Veronika tror likevel at fokuset vi har hatt de siste årene på å utvikle ledere fremfor sjefer, kan ha sammenheng med den store kvinneandelen.

– En leder i 2018 er ikke en som delegerer oppgaver, men er like mye en veileder for sine ansatte. Man må kunne gi feedback og ta tøffe samtaler på en god måte. Det krever en helt ny lederstil, sier hun.