(94)

17.03.2016  |  Arkiv

Ansatte hos McDonald’s er blant norges mest fornøyde. Mangfoldet og norskundervisningen er en av årsakene.

Blant de ansatte blir det multikulturelle miljøet trukket frem som særlig positivt. Mangfold er noe McDonald’s har satset på, blant annet ved å tilby ansatte norskundervisning. I undersøkelsen får en også anerkjennelse for å ha en lærlingordning for unge som går på skole.

— Med over 80 ulike nasjonaliteter, utpeker McDonald’s seg svært positivt på dette området, sier kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonald’s Norge AS.

Great Place To Work baserer seg på undersøkelser blant ansatte i norske bedrifter. Årets utgave viser at ansatte hos McDonald’s er svært tilfredse med samholdet blant kolleger og det multikulturelle arbeidsmiljøet.

Føles likestilt

I undersøkelsen er utsagnet som får høyest score at man føler seg rettferdig behandlet, uavhengig av hvilket kjønn man er. Her er prosenten som er positiv hele 92 prosent ― for begge kjønn.

― Vi har hatt søkelys på å ansette folk basert på kompetanse, ikke kjønn eller nasjonalitet. Tallene viser at vi har lyktes med den langsiktige satsingen vår med å bli mer likestilt. Både i toppledelsen og for de som møter arbeidslivet for første gang, sier HR Manager Kari Hanne Holland.

At McDonald’s føles som en likestilt arbeidsplass, gjenspeiler fra topp til bunn: Av alle ansatte er 51 prosent kvinner. Blant skiftlederne er kjønnsfordelingen helt lik, 316 kvinner og 316 menn. I tillegg er 2 av 5 direktører kvinner, deriblant administrerende direktør Lauren Cody Källén.

― Alle har selvsagt ikke lyst til å bli ledere, men vi opplever at like mange kvinner som menn ønsker det. Det er heller ingen forskjell mellom etniske nordmenn og folk fra andre nasjonaliteter når det kommer til å ta lederansvar, sier Holland.

Godt kameratskap

Feltet i undersøkelsen som har det mest entydig positive inntrykket er arbeidsmiljøet. Her sier 9 av 10 McDonald’s-ansatte at de kan være seg selv, og at arbeidsplassen er vennlig.

― Å få anerkjennelse for arbeidet man gjør hver dag, er veldig morsomt. Dette vil være en vitamininnsprøytning for alle som jobber hos oss, sier kommunikasjonssjef Lødding.

I undersøkelsen kommer det også frem at de ansatte i McDonald’s-restaurantene bryr seg om hverandre, at man blir fulgt opp som nyansatt, og at man kan regne med at kollegaer samarbeider.

Totalt svarte rundt 1.600 av drøyt 2.400 ansatte i McDonald’s på undersøkelsen.