(77)

Vi er opptatt av læring og utvikling!
27.03.2015  |  McDonald´s

Vi satser på våre ansatte, vi legger mye stolthet i å være en god arbeidsgiver som gir alle like muligheter

Én ting er vi ekstra opptatt av i McDonald’s Norge: Vi satser på våre ansatte. Vi legger mye stolthet i å være en god arbeidsgiver som gir alle like muligheter, gjennom å yte service, være en lagspiller, vise initiativ og ta ansvar.

Knapt noen norsk servicebedrift bruker så mye ressurser på intern opplæring og kompetanseutvikling av medarbeiderne som oss. Alle kollegene våre får muligheten til å videreutdanne seg til nye oppgaver internt, men alt man lærer om kundebehandling, samarbeid, service og ansvar som medarbeider, vil man også ha nytte av gjennom hele yrkeslivet.

Mange unge ansatte klatrer hurtig på karrierestigen hos oss, og det betyr ofte lederansvar for andre medarbeidere. Det er verdifullt for oss og det er verdifullt videre i karrieren for den unge lederen. Gjennom utdanningstilbudet vårt gjør vi vårt ytterste for å forberede medarbeiderne på de utfordringene som følger med økt ansvar, og vi gir dem verktøy for å takle utfordringene som gjerne møter en leder.

Videreutdanningen består av praktiske og teoretiske oppgaver, kurs og eksamener. På hovedkontoret i Oslo har vi et eget, moderne opplæringssenter, og ettersom man gjennomfører de forskjellige kursprogrammene, kvalifiserer man seg for neste trinn på karrierestigen. Hovedfokuset vårt er på service, kvalitet, lederskap, kommunikasjon, markedsføring og økonomi.

Og visste du at vi til og med har et globalt hamburgeruniversitet? Hvert eneste år uteksamineres 7500 studenter fra hele verden fra Hamburger University i Illinois. Med vitnemål herfra er man godt skodd for saftige oppgaver.