(40)

Ja til flere bokormer!
03.02.2015  |  Arkiv

Vi gir ut 1,8 millioner barnebøker i norden, gjennom våre Happy Meals

Hver høst bytter vi ut Happy Meal-lekene med barnebøker, i tett samarbeid med den svenske «Föreningen Läsrörelsen». I 2014 distribuerte vi hele 1,8 millioner barnebøker i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det håper vi gir økt leselyst blant barn og unge.

Barn og høytlesning hører naturlig sammen. Gjennom lesning utvides fantasien, og barnets språk styrkes. Mangel på stimuli i førskolealder, og da spesielt knyttet til leseferdigheter, kan bety at det er et sprik i barnas grunnleggende ferdigheter når de begynner på skolen her i landet. Det er slike utfordringer vi ønsket å ta tak i da bokkampanjen ble lansert på McDonald’s.

Bokkampanjen ble i 2014 gjennomført for femte gang i Norge, under tittelen Gi barna dine et språk. I Sverige har kampanjen pågått i 14 år, og det er så langt distribuert hele 15 millioner barne- og ungdomsbøker. Formålet er å øke leselyst blant foreldre og barn over hele Norden. Vi ser på bokprosjektet som en spennende mulighet for å nå bredere ut, også til dem som ikke så ofte besøker bokhandel eller bibliotek.

Alle bøkene som distribueres i Norge er på norsk, men noen av bøkene er også skrevet av norske forfattere. Det syntes vi er ekstra morsomt, fordi det gir en unik kanal for å løfte fram norsk barnelitteratur. For oss er det både moro og viktig å kunne bidra med et stort utstillingsvindu for dyktige forfattere og illustratører. Dette samarbeidet gir dem mulighet til å syntes for et bredt, nordisk publikum. Det norske opplaget som distribueres gjennom restaurantene vil være på nesten 25.000, og totalopplaget i Norden blir på 227.000 bøker. Det blir mange timer med leseglede!

Vi håper at vi bidrar til å engasjere barn og foreldre til å lese mer. Kanskje vil også andre aktører la seg inspirere til tilsvarende prosjekter?