(225)

En av vår tids største utfordringer handler om miljøet. Vi skal være en del av løsningen!
27.03.2015  |  McDonald´s

Bærekraftig utvikling. Vi har et stort ansvar for å redusere utslippene våre.

Som en av verdens største restaurantkjeder har McDonald’s et stort ansvar for å påvirke miljøarbeidet i markedene våre. Dette gir oss også en unik mulighet til å være en positiv pådriver.

I Norge jobber vi kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen i alle aktiviteter og driftsprosesser, hele veien «fra jord til bord» – fra poteten sås, til MacFries-boksen er kastet i søpla. Hvert år utarbeides det nye mål for hvordan vi både internasjonalt og nasjonalt skal jobbe med å spare miljøet og redusere klimagassutslippene.

Målet for Europa er å redusere utslippene med 20 prosent innen 2020.

I Norge har vi i McDonald’s lenge fokusert på å være en del av løsningen. Vi jobber aktivt med å finne nye områder å ta tak i. Noen av våre viktigste områder i dag er:

  • Søppelsortering og testing av ulike typer utstyr som komposteringsmaskin
  • Redusere bruk av ikke-fornybare materialer, kjemikalier, vann og energi
  • Tiltak for å minimere avfallsmengde og transport
  • Redusert strømforbruk gjennom økt fokus på effektiv anvendelse av utstyr og teknologi
  • Gjenvinne frityroljen og mat til biodiesel
  • Installering av tradisjonelle ladere og hurtig-ladestasjoner for el-biler ved restaurantene
  • Fokus på miljø gjennom deltakelse i WWFs Earth Hour
  • Lokale ryddedugnader som for eksempel Ruskenaksjonen i Oslo
  • Internt engasjement; informasjon og tiltak om viktigheten av å verne om miljøet

Ser du et forbedringspotensial i det vi gjør? Eller bor du i et område der du tror vi kan hjelpe til å forbedre eksisterende tiltak, eller kanskje til og med skape nye? Da vil vi gjerne høre fra deg!