(283)

03.02.2017  |  Maten vår

Dette er Amund Sandholt. Han er bonde på Minne gård – Nordens første Flagship Farm

Minne gård i Eidsvoll kommune ble i 2013 utnevnt til Nordens første Flagship Farm for sin innsats for et bærekraftig og høyteknologisk landbruk.

Flagship Farms er gårder som drives av innovative og framgangsrike bønder i vår leverandørkjede, og de skal tjene som gode eksempler for andre produsenter gjennom erfaringsdeling med andre bønder. Gårdene bidrar til å sikre og øke matkvaliteten og matsikkerheten.

Minne gård ligger vakkert og sentralt plassert på Minnesund i Eidsvoll kommune. Gården spesialiserer seg på potettypen «Innovator», som egner seg utmerket til våre populære MacFries. Minne gård har investert i flere presisjonsteknologier, inkludert GPS. Gården bruker denne typen teknologi for å dyrke råvarer på best mulig måte. GPS brukes for eksempel for å forbedre nøyaktigheten når de setter poteter.

Minne gård har også investert i en Yara N-sensor som kontinuerlig måler «grønnmasse» og næringsbehov i åkeren. Sensoren styrer og differensierer gjødslingene samtidig. Dette gir både jevnere avling, bedre kvalitet og mindre bruk av gjødsel.

Flagship Farms-konseptet er utviklet av McDonald’s i samarbeid med Food Animal Initiative (www.faifarms.co.uk ). Hovedmålet med prosjektet er å oppmuntre til dialog mellom bønder, vise fordelene ved bærekraftige produksjonsmåter og øke graden av dem i landbruket. Gårdene vurderes etter både miljømessige, etiske og økonomiske kriterier.

Vil du vite mer om våre Flagship Farms? Besøk www.flagshipfarms.eu