(76)

Årets unge bonde: Fv. Tor Jacob Solbergs søster Anne Marie Solberg, Erland Bekken, Sylvi Listhaug, Einar Solerød, Marita Helskog
07.02.2017  |  Maten vår

Norsk landbruk trenger unge, kloke hoder og driftige hender som kan være med på å fornye landbruket. Slik støtter vi norsk landbruk

Vi i McDonald’s lover å servere deg mat som er laget av norske kvalitetsråvarer. For å lykkes med det, er vi avhengige av norske bønder og et sterkt, moderne norsk landbruk. McDonald’s er derfor ikke bare en av landbrukets største kunder – vi er også opptatt av å være en god samarbeidspartner. Sammen med Norges Bygdeungdomslag og Felleskjøpet Agri jobber vi med kampanjene Grønn utdanning og kåringen Årets unge bonde. Målet med kampanjene er todelt.

Rekruttering til landbruket er enormt viktig. Norsk landbruk trenger unge, kloke hoder og driftige hender som kan være med på å fornye landbruket, se nye løsninger, utvikle ny teknologi og skape nye jobber. For å øke rekrutteringen, jobber vi med kampanjen Grønn utdanning – som retter seg mot framtidige og nåværende studenter innen grønne utdanninger, men også mot mennesker som ønsker å støtte opp om norsk landbruk generelt.

Arbeidet har skapt gode resultater. Gjennom Facebook-siden Grønn utdanning med over 11.000 følgere, kan vi fortelle om mulighetene som finnes ved å velge en grønn utdanning. Det virker! Vi har sett en sterk økning i antall søkere til landbruksrelaterte fag siden oppstarten av kampanjen. Ved å vise fram mulighetene som faktisk finnes i landbruket og behovet som eksisterer, håper vi å kunne engasjere flere unge til å velge en grønn utdanning.

Stolthet er viktig, uansett hvilket yrke man velger. Man skal være stolt av å si at man er bonde, men om media aldri forteller positive historier fra landbruket, forsvinner stoltheten gradvis. Høsten 2016 kåret Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og vi i McDonald’s Årets unge bonde for syvende året på rad. Formålet med kåringen er å finne sunne forbilder som kan bygge stolthet rundt yrket, bidra til positiv oppmerksomhet rundt landbruket, og inspirere flere til å finne veien til norsk landbruk. I 2016 kom det inn over 400 nominasjoner, og kåringen fant sted 12. november på «Ung Bonde samlingen» i Oslo.

Vinneren i 2016 ble Ingve B. Berntsen. Ingve er innovativ og fremtidsrettet, og har vist gründerskap og mangfoldighet. Han har i tillegg et stort engasjement for lokal mat og hvordan man bruker ressursene på en god måte. Vi mener at han er en god representant for næringa, og en som våger å satse.

Vi håper at Grønn utdanning og Årets unge bonde inspirerer flere til å bli med å forme fremtidens matproduksjon, og å sikre et bærekraftig og levende landbruk!