Rapport om maten vår

I publikasjonen «Maten vår» forteller vi om kvalitetsarbeidet som gjøres i norsk landbruk og matproduksjon for at vi skal kunne servere deg god mat i våre restauranter. Den viser hvordan dugnadsarbeidet mellom McDonald’s, norske bønder og leverandører er med på å sette standarden for matkvaliteten i Norge.

Trykk på bildet og rapporten åpnes i nytt PDF-vennlig vindu.